วิธีการชำระค่าสินค้า

 

การแจ้งผลการโอนเงิน
เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการตรวจสอบยอดเงินที่ท่านได้ทำการชำระค่าสินค้าและบริการ หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุ
 
- หากท่านเลือกการโอนเงินโดยช่องทางที่ไม่ได้มีการระบุหมายเลขการสั่งซื้อในการโอนเงิน (เช่น การเขียนใบโอนเงินที่ธนาคาร หรือการโอนด้วย ATM ของ ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, และ ธ.ยูโอบี) กรุณาส่งสำเนาใบ Pay-in หรือ Slip ATM พร้อมระบุชื่อ หมายเลขการสั่งซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่โทรสารหมายเลข 088-2279103 หรือ sales@seekingcontrol.com Line ID.  Folkmiewnii 
ระบบโดย OpenCart
SeekingControl.Com © 2023 | ภาษาไทยโดย Opencart2004