วิธีการส่งสินค้า

 

วิธีการจัดส่งสินค้า
 
SeekingControl.com มีบริการจัดส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัดของประเทศไทย และมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ด้วยบริการ พนักงานจัดส่งสินค้า, ไปรษณีย์ EMS และ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้สินค้าที่ท่านได้ทำการเลือกอาจมีการจำกัดช่องทางการจัดส่งสินค้า ในขณะเดียวกันช่องทางการจัดส่งสินค้า ที่ท่านเลือกก็จะมีการจำกัดตัวเลือกของวิธีการชำระค่าสินค้าดังที่ได้ระบุในรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.บริการจัดส่งสินค้าในประเทศ

1.1 พนักงานจัดส่งสินค้าในประเทศMessenger/Courier

 

ระยะเวลาจัดส่ง

1-3 วันทำการ(กรุงเทพฯและปริมณฑล) หรือไม่เกิน 2-4 วัน
ทำการ(ต่างจังหวัด)

 

อัตราค่าบริการ : ( ต่อการจัดส่ง 1 ครั้ง )

1) ในเขตกรุงเทพฯ - สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 3 ก.ก. : อัตราค่าบริการ 100 และ 180 บาท ส่วนที่เกิน คิดกิโลกรัมละ 20 บาท
ต่อการบริการจัดส่ง 1 ครั้ง

2) ต่างจังหวัด 
- สินค้าไม่เกิน 2 ก.ก. : อัตราค่าบริการ 350 บาท 
- น้ำหนักส่วนที่เกิน คิดกิโลกรัมล่ะ 55 บาท

1.2 พนักงานจัดส่งสินค้าในกรุงเทพ Messenger Express

อัตราค่าบริการ : ( ต่อการจัดส่ง 1 ครั้ง )

1) ในเขตกรุงเทพฯชั้นใน อัตราค่าบริการ 250 บาท ต่อการบริการจัดส่ง 1 ครั้ง

2) ในเขตกรุงเทพฯชั้นนอก อัตราค่าบริการ 350 บาท ต่อการบริการจัดส่ง 1 ครั้ง

1.3 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

อัตราค่าบริการ :   คิดตามน้ำหนักสินค้า

1.4 รับสินค้าที่ SeekingControl.com (Pick Up)
ทาง Seekingcontrol.com จะทำการจัดเตรียมสินค้าสำหรับท่านก็ต่อเมื่อท่านได้ทำการชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว จะไม่ทำการรับชำระเงินสดไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม

2. ข้อตกลงการจัดส่งสินค้า
1) SeekingControl.com จะทำการจัดส่งสินค้าทันที เมื่อได้รับสินค้าจากผู้ผลิตหรือทันทีที่มีสินค้าในคลังสินค้าของ Seekingcontrol.com และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินของลูกค้า 
2) ค่าบริการจัดส่งสินค้านี้ได้รวมค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมการจัดส่งแล้ว
3) สำหรับการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ ค่าบริการจัดส่งสินค้านี้ไม่ได้คิดรวมค่าภาษีศุลกากร (ในกรณีที่มีการเก็บภาษีสินค้าของประเทศนั้นๆ)

 

ระบบโดย OpenCart
SeekingControl.Com © 2023 | ภาษาไทยโดย Opencart2004