หมวดสินค้า

Power Meter

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า (Power Meter)

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meter

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบครบถ้วน,เครื่องวัดไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาชีพช่างไฟฟ้างานเครื่อง

วัดไฟฟ้าจึงควรเรียนรู้หลกัการเบื้องต้นเสียก่อน เพื่อใหเ้หมาะสมกับประเภทของงานการอ่านค่าจากเครื่องวัดไฟฟ้าอาจเกิดการผิดพลาด

เนื่องจากเกิดการคลาดเคลื่อนการอ่านค่าสเกลผอดอาจเกิดความเสียหายได้

ค้นหา

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
Delta Power Meter DPM-C501L
Delta’s Basic DI/DO Relay Multifunction Power Meter DPM-C501L/C502 is designed as a 3-phase high-pre..
฿4,419.00
ระบบโดย OpenCart
SeekingControl.Com © 2021 | ภาษาไทยโดย Opencart2004